Vinaora Nivo Slider 3.x

Wydawnictwo Naukowe Fundacji Upowszechniającej Wiedzę i Naukę „Cognitione” jest wydawcą naukowym nastawionym na wysokiej jakości interdyscyplinarne publikacje w dyscyplinach ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości. Fundacja „Cognitione” jest wydawcą międzynarodowego czasopisma Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI) indeksowanego m.in. w Web of Science i Scopus, co potwierdza jego wysoką jakość redakcyjno-wydawniczą z zachowaniem standardów globalnych wydawnictw. Misją i celem Wydawnictwa Naukowego Fundacji Upowszechniającej Wiedzę i Naukę są wysokiej jakości publikacje naukowe otwartego dostępu (open access), co umożliwia autorom szanse na globalny dostęp do ich publikacji i większe cytacje poprzez największe wyszukiwarki o globalnym zasięgu. Wydawnictwo Naukowe Fundacji Cognitione od 2017 roku współpracuje z Polską Akademią Nauk (Instytutem Nauk Ekonomicznych), której efektem jest poszerzenie profilu Wydawnictwa o ekonomię i finanse z niezwykle cennym wsparciem naukowców PAN. Wydawnictwo Naukowe Fundacji Cognitione otrzymało wsparcie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w programie DUN.

 

Polityka wydawnicza

Do oceny każdej zgłoszonej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów. Przyjętym rozwiązaniem jest model, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review”). Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu/monografii do publikacji lub jego/jej odrzucenia. Publikacja zostanie zakwalifikowana/odrzucona w przypadku spełnienia/niespełnienia kryteriów merytorycznych i redakcyjnych. Wydawcy mają surową politykę w sprawie plagiatu. Sprawdzamy wszelkie problemy związane z plagiatem za pomocą dwóch metod: narzędzie do zapobiegania plagiatowi (plagiat.pl) i procesu recenzyjnego.

Redakcja:

"Postępuje zgodnie z zasadami pisarstwa akademickiego i etyki akademickiej, zgodnie z pracami M. Roiga (2003; 2006) Avoiding plagiarism, self-plagiarism, and other questionable writing practices: A guide to ethical writing, dostępny w Internecie pod adresem http: // www.cse.msu.edu/~alexliu/plagiarism.pdf.

Redaktorzy i recenzenci będą anonimowo oceniać wszystkie manuskrypty zgodnie ze wskazówkami wyraźnie wyróżnionymi przez COPE http://publicationethics.org.

Ghostwriting and guest authorship

"Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej). Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności. Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji. Wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting”, „guest authorship” redakcja zobowiązuje autorów do przesłania podpisanego w tej sprawie oświadczenia" (Ministwerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Publikacje wydawnicze

Cover Audyt Zasobow Niematerialnych

Cover Zarzadzanie Zasobami Ludzkimi

Dofinansowane przedsięwzięcia wydawniczego wspólnie z Wydawnictwem Naukowym PWN  

Monografie

9788361597803 cover

monografia  cz I 2019 monografia  cz I 2019 Monografia 2023
monografia  cz II 2019 monografia vol17  monografia vol16  monografia vol15

JEMI

Vol. 18

JEMI Vol18 Issue1 Cover

     

Vol. 17

JEMI Vol17 Issue1 Cover

JEMI Vol17 Issue2 Cover  JEMI Vol17 Issue3 Cover  JEMI Vol17 Issue4 Cover

Vol. 16

JEMI Vol16 Issue1 Cover

JEMI Vol16 Issue2 Cover

JEMI Vol16 Issue3 Cover

JEMI Vol16 Issue4 Cover

Vol. 15

JEMI Vol15 Issue1 Cover

JEMI Vol15 Issue2 Cover

JEMI Vol15 Issue3 2019 Cover

JEMI Vol15 Issue4 2019 Cover

Vol. 14

Digitalizacja czasopisma Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI)
- zadanie finansowane w ramach umowy 609/P-DUN/2018 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Cover JEMI Vol14 Issue 1 2018

Cover JEMI Vol14 Issue 2 2018

Cover JEMI Vol14 Issue 3 2018

Cover JEMI Vol14 Issue 4 2018

Vol. 13

Digitalizacja czasopisma Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI)
- zadanie finansowane w ramach umowy 694/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Cover JEMI Vol13 Issue1 2017

Cover JEMI Vol13 Issue2 2017

Cover JEMI Vol13 Issue3 2017

Cover JEMI Vol13 Issue4 2017

Vol. 12

Cover JEMI Vol12 Issue1 2016

Cover JEMI Vol12 Issue2 2016

Cover JEMI Vol12 Issue3 2016

Cover JEMI Vol12 Issue4 2016

Vol. 11

Cover JEMI Vol11 Issue1 2015

Cover JEMI Vol11 Issue2 2015

Cover JEMI Vol11 Issue3 2015

Cover JEMI Vol11 Issue4 2015

 

Uwagi redakcyjne

Zgłoszenia publikacji przyjmowane są przez cały rok na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oświadczenie należy przesłać jako zeskanowany dokument na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Formularz oświadczenia znajduje się tutaj

Układ treści artykułu znajduje się tutaj

Formularz recenzji znajduje się tutaj

Formularz recenzji statystycznej znajduje się tutaj

APA STYLE  znajduje się tutaj