Vinaora Nivo Slider 3.x

logo jemiCzasopismo Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI) powstało w roku 2011 z inicjatywy dr Anny Ujwary-Gil. Od 2012 czasopismo intensywnie się rozwija i umiędzynaradawia w ścisłej współpracy z Redaktorami Tematycznymi, Redaktorami Numerów oraz Radą Naukową.

 

Specjalizacja tematyczna obejmuje przedsiębiorczość, zarządzanie i innowacje.

Obszar przedsiębiorczości dotyczy trzy głównych tematów:

 1. tworzenie małych i średnich przedsiębiorstw,
 2. wpływ przedsiębiorczości na wzrost gospodarczy, w tym rozwój lokalny i regionalny,
 3. postaw przedsiębiorczych i motywów. Publikowane są oryginalne prace natury teoretycznej i empirycznej, zakorzenione w dyscyplinach ekonomii, zarządzania, socjologii, nauk politycznych i psychologii.

Obszar zarządzania dotyczy bardzo szerokiego spektrum tematów, wśród których podstawowymi są:

 1. zarządzanie strategiczne,
 2. zarządzanie operacyjne,
 3. zarządzanie marketingiem,
 4. zarządzanie zasobami ludzkimi,
 5. zarządzanie finansami,
 6. zarządzanie technologiami informacyjnymi.

Obszar innowacji obejmuje szeroki zakres tematów i metod, w tym:

 1. badań empirycznych w zakresie zarządzania innowacjami z różnych perspektyw (zachowań organizacyjnych, psychologii twórczości, struktur organizacyjnych, stylów przywództwa, budowania strategii, promowania kreatywności wśród pracowników),
 2. profile innowacyjnych produktów, struktur i procesów, mających na celu poprawę praktyki zarządzania i dostarczanie inspiracji dla przedsiębiorców,
 3. analizy porównawczej krajowej, regionalnej, sektorowej polityki , takich jak trendy R&D, patenty, cytacje itp,
 4. prac teoretycznych dotyczących aspektów ekonomicznych, organizacyjnych i naukowych innowacji będących rezultatem poszukiwania inspiracji z różnych dziedzin, w tym nauk przyrodniczych, nauk humanistycznych.

Szczegółowe informacje o czasopiśmie oraz bieżące i archiwalne numery znajdują się Tutaj