Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

logo pracownia analiz

Pracownia Analiz Procesowych i Sieciowych (PAPS) powstała w dniu 8 sierpnia 2017 roku jako jednostka organizacyjna Fundacji „Cognitione”.

Misją Pracowni jest analiza przedsięwzięć gospodarczych i społecznych w perspektywie realizowanych procesów oraz sieci społecznych stanowiących o istocie organizacji i jej relacji z otoczeniem.

Zakres prac realizowanych w Pracowni:

Audyt procesowy

 • Analiza systemów zarządzania w organizacjach zorientowanych procesowo.
 • Identyfikacja i analiza architektury procesów biznesowych.
 • Analiza dojrzałości procesów i zdolności procesowych organizacji.
 • Definiowanie kluczowych ról organizacyjnych istotnych dla zarządzania procesami oraz relacji i zależności procesowych.
 • Analiza środowiska pracy oraz systemów zarządzania zasobami ludzkimi w zakresie zdolności do kreowania i wspierania rozwoju procesowej orientacji podmiotów zarządzania procesowego.

Audyt sieciowy

 • Identyfikacja i analiza sieci społecznej, organizacyjnej i dynamicznej rozumianej jako system społeczno-techniczny na poziomie makro, mezo i mikro.
 • Określanie potencjału społeczno-technicznego dla zarządzania procesowego.
 • Analiza sieci społecznych dla potrzeb zarządzania wiedzą w organizacji.
 • Ocena potencjału społeczno-organizacyjnego dla potrzeb budowania partnerstwa biznesowego.

Eksperci Pracowni

 • Dr hab. Natalia Potoczek
 • Dr hab. Anna Ujwary-Gil
 • Witold Wilk

Podstawy merytoryczne dla funkcjonowania Pracowni

Cover Zarzadzanie Zasobami Ludzkimi

Cover Audyt Zasobow Niematerialnych