bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 13.06.2018 z powodu:
Ogłoszenie nieaktualne

Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe 1/DUN/2017
Znak sprawy nr: 1a/DUN/2017

ZAMAWIAJĄCY:
Fundacja Upowszechniająca Wiedzę i Naukę „Cognitione”
34-400 Nowy Targ, os. Bohaterów Tobruku 5
fundacja@cognitione.org, www.fundacjacognitione.org
REGON: 363063960, NIP: 7352864878, KRS: 0000587704

ZAPYTANIE OFERTOWE

Szanowni Państwo,
zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej za realizację poniższego zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wybranie zleceniobiorcy, który wykona prace związane z czasopismem Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI) i portalu jemi.edu.pl, polegające na:
a) opracowaniu cyfrowej wersji artykułów,
b) upowszechnianiu w Internecie w dedykowanych i wyspecjalizowanych bazach czasopisma i artykułów JEMI,
c) indeksowaniu czasopisma JEMI i jego artykułów w wyspecjalizowanych bazach bibliograficznych,
d) utrzymaniu i administrowaniu strony czasopisma,
e) koordynowaniu wykonania zadania.
2. W odpowiedzi na zapytanie, prosimy o podanie:
a) czasu potrzebnego na realizację zamówienia,
b) wartości zamówienia w kwocie brutto,
3. Warunki udziału w postępowaniu
a) Minimum 5-letnie i udokumentowane doświadczenie (informacja o firmie na 2 stronie okładki czasopisma) we współpracy z anglojęzycznym czasopismem naukowym z zakresu nauk o zarządzaniu.
4. Oferty można składać pocztą elektroniczną na adres fundacja@cognitione.org. Termin składania ofert upływa w dn. 13.08.2017 r. o godz. 23:59:59. Decyduje data i godzina wpływu. Nie będą rozpatrywane oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie.

W imieniu Zamawiającego:
Anna Ujwary-Gil – Prezes Zarządu

Zapytanie ofertowe 2/DUN/2017
Znak sprawy nr: 1b/DUN/2017

ZAMAWIAJĄCY:
Fundacja Upowszechniająca Wiedzę i Naukę „Cognitione”
34-400 Nowy Targ, os. Bohaterów Tobruku 5
fundacja@cognitione.org, www.fundacjacognitione.org
REGON: 363063960, NIP: 7352864878, KRS: 0000587704

ZAPYTANIE OFERTOWE

Szanowni Państwo,
zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej za realizację poniższego zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wybranie zleceniobiorcy, który wykona prace związane z czasopismem Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI) i portalu jemi.edu.pl, polegające na:
a) opracowaniu meta danych bibliograficznych dla artykułów czasopisma JEMI,
b) zamieszczeniu artykułów w PDF i HTML na portalu jemi.edu.pl,
c) przyporządkowaniu numerów DOI,
d) wdrożeniu narzędzi CrossRef.
2. W odpowiedzi na zapytanie, prosimy o podanie:
a) czasu potrzebnego na realizację zamówienia,
b) wartości zamówienia w kwocie brutto,
c) okresu gwarancji na w/w usługi.
3. Warunki udziału w postępowaniu
a) Minimum 3-letnie i udokumentowane doświadczenie (kopia umowy współpracy z wydawcą czasopisma) we współpracy z anglojęzycznym czasopismem naukowym z zakresu nauk o zarządzaniu.
4. Oferty można składać pocztą elektroniczną na adres fundacja@cognitione.org. Termin składania ofert upływa w dn. 13.08.2017 r. o godz. 23:59:59. Decyduje data i godzina wpływu. Nie będą rozpatrywane oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie.

W imieniu Zamawiającego:
Anna Ujwary-Gil – Prezes ZarząduOpublikował: Anna Ujwary-Gil
Publikacja dnia: 07.08.2017
Podpisał: Anna Ujwary-Gil
Dokument z dnia: 17.07.2017
Dokument oglądany razy: 1 967

Wersja do druku